Wordt orthodontie voor volwassenen vergoed?

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Tegenwoordig hebben steeds meer volwassenen een beugel. Zelfs meer dan een kwart van de patiënten die zich bij een orthodontist meldt, is ouder dan 18 jaar. Maar wordt orthodontie voor volwassenen eigenlijk wel vergoed door de zorgverzekeraar?

Een beugelbehandeling voor zowel kinderen als volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld als er sprake is van aangeboren afwijkingen van het gezicht. Dan dient een machtiging te worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar beslist aan de hand van de machtigingsaanvraag of de behandeling wel of niet wordt vergoed.

Verschillende verzekeraars, verschillende vergoedingen

De vergoeding van een orthodontische behandeling voor volwassenen is over het algemeen minder uitgebreid, dan voor kinderen. Toch loont het om de verschillende verzekeringspakketten te vergelijken. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk helemaal geen orthodontie voor volwassenen, terwijl andere verzekeraar meer dan €1000,- euro vergoeden per beugelbehandeling. Website nuttig hiervoor is: www.vergelijkmondzorg.nl

Maak een goede afweging

Het is raadzaam om de kosten van de orthodontische behandeling tegen de extra kosten van de verzekering af te wegen. Zo is het soms voordeliger om de behandeling zelf te betalen dan het betalen van een hogere verzekeringspremie voor een beperkte vergoeding van de behandeling. De orthodontist kan u tijdens een eerste consult meer vertellen over de te verwachten kosten.