De orthodontist en de tandarts

Wat is de rol van een tandarts bij een orthodontische behandeling?

In de meeste gevallen verwijst de tandarts naar de orthodontist. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts niet alleen of er gaatjes aanwezig zijn en of het tandvlees gezond is, ook kijkt de tandarts naar hoe het gebit functioneert en zal zo nodig naar een orthodontist verwijzen.

Is een verwijzing altijd nodig?

Nee, ook zonder verwijzing kan er een afspraak gemaakt worden voor een eerste consult. De orthodontist stelt de tandarts na het eerste consult op de hoogte van het orthodontisch plan. In sommige gevallen is er overleg tussen de tandarts en de orthodontist. Zeker bij patiënten waarbij tanden of kiezen missen en hier later bruggen of implantaten voor in de plaats komen, is goede communicatie tussen de tandarts en de orthodontist belangrijk.

Moet ik tijdens mijn beugelbehandeling nog steeds naar de tandarts?

Ja, tijdens de orthodontische behandeling gaan de controles bij de eigen tandarts gewoon door. De orthodontist let op de stand van de tanden en kiezen, maar niet speciaal op gaatjes en tandvleesontstekingen. Daarvoor zijn de controles bij de tandarts heel belangrijk.

Maak een afspraak

De orthodontist kan tijdens een eerste consult informatie geven, wat de mogelijkheden zijn voor u. Klik op de onderstaande knop en maak een afspraak met Ortho Fleur!

Maak een afspraak