Taakdelegatie in orthodontie

Wie doet wat in de orthodontiepraktijk?

Er bestaan nogal wat onduidelijkheden onder patiënten hoe de praktijkvoering van orthodontisten in Nederland is. In Nederland is het gebruikelijk dat een orthodontist taken, zoals afdrukken en foto’s maken, slotjes plakken en draden verwisselen, delegeert aan assistenten. Daarom werkt een orthodontist over meerdere stoelen. De orthodontist is verantwoordelijk voor de behandeling. De orthodontist stelt het behandelplan op en stuurt tijdens de controles de behandeling bij.

Hoe is dit ontstaan?

In de jaren 80 van vorige eeuw is het aantal orthodontisten dat werd opgeleid meer dan gehalveerd, terwijl de vraag naar orthodontie toenam. Dit heeft geleid tot oplopende wachtlijsten. Orthodontisten hebben daarop ingespeeld door steeds efficiënter te gaan werken en taken te delegeren aan assistenten. Deze efficiënte werkwijze in combinatie met de stijgende kosten van de gezondheidszorg, hebben de overheid doen besluiten de tarieven van een orthodontische behandeling te laten dalen.

Hierdoor is de orthodontische zorg in Nederland goed toegankelijk. De kosten van een beugelbehandeling zijn zelfs het laagst van Europa. De kwaliteit van de orthodontie in Nederland daarentegen is zeer hoog. Patiënten zijn over het algemeen zeer tevreden over het resultaat van hun orthodontische behandeling.