Risico van scheve tanden op lange termijn

Wat er gebeurt er nou als we niets doen?

Het is duidelijk dat een orthodontische behandeling een positief effect heeft op het uiterlijk en het zelfvertrouwen van de patiënt. Daarnaast is een gebit met rechte tanden over het algemeen makkelijke schoon te houden, dan een gebit met scheve tanden. Maar wat zijn nou de negatieve effecten op lange termijn als iemand met scheve tanden niet kiest voor een orthodontische behandeling?

Dit is dan ook een vraag die mij vaak gesteld wordt tijdens het eerste consult; wat er gebeurt er nou als we niets doen? Dat is niet voor iedereen hetzelfde.

De risico's van geen beugelbehandeling

Vooral in het geval dat er sprake is van een diepe beet - de boventanden overlappen de ondertanden (bijna) helemaal, is er het risico dat op lange termijn de ondertanden in het tandvlees van het gehemelte bijten. Dit kan heel pijnlijk zijn.

Een ander risico op lange termijn is dat er meer slijtage van de tanden te verwachten is dan bij een ideale tandstand. Tenslotte zouden er kaakgewrichtsklachten kunnen ontstaan.

Kom langs voor een consult

Niet voor iedereen met scheve tanden zijn de risico’s op lange termijn hetzelfde of even groot. De orthodontist kan hier meer over vertellen, tijdens het eerste consult.

Maak een afspraak