Vergoedingen

Alleen uit de aanvullende verzekering

De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed door de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verzekeraars. Kijkt u daarom goed na in uw verzekeringspolis waar u recht op hebt en pas deze zo nodig aan. Via onderstaande knop is een goede vergelijking te maken.

Meer over vergoedingen

In uitzonderlijke gevallen uit de basisverzekering

De kosten worden bijna nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip. In dit geval kan de orthodontist een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan uit de basisverzekering en valt onder het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,00.

Bijzondere bijstand

Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.