Plaatsen van een TAD

Temporary Anchorage Device

Een TAD, staat voor Temporary Anchorage Device, is een klein schroefje dat door het tandvlees in het bot wordt geschroefd. Dit schroefje dient als soort van anker voor het verplaatsen van een groep tanden. Als we een groep tanden naar achteren willen verplaatsen en we doen dit bijvoorbeeld met een elastiekje naar de achterste kies, dan kan het zijn dat juist de achterste kies naar voren komt in plaats van de tanden naar achteren. In zo’n geval kan een TAD gebruikt worden als verankeringspunt. Het plaatsen van een TAD gebeurt onder lokale verdoving, bij de orthodontist.